Info voor professionals

Een nieuwe verpleegkundige interventie gericht op herstel

De ontwikkeling van verpleegkundige interventies is één van de speerpunten van het TOPGGZ programma Psychosen van Lentis. Het HospitalitY Project (HY) is een verpleegkundige interventie voor mensen met schizofrenie. In de beroepsgroep is de roep om evidence based zorg groot. In het HY-project krijgen verpleegkundigen handvatten om herstelgericht te werken. In een training van twee dagdelen wordt de methodiek aangeleerd en tijdens het project ontvangen verpleegkundigen regelmatig supervisie.

Voor veel chronische ernstige lichamelijke en psychiatrische aandoeningen is medische behandeling de centrale pijler. Patiënten blijven echter, ondanks behandeling, somatische, psychische of sociale problemen ervaren. HY is bedoeld voor mensen die hun sociale netwerk willen uitbreiden en hun zelfredzaamheid willen vergroten. De HY interventie is een herstelgerichte (recovery) verpleegkundige interventie voor de psychische en sociale restproblemen die patiënten met schizofrenie ervaren. Herstel is het individuele proces van de patiënt die werkt aan een voor hem of haar betekenisvol tevreden leven voorbij de symptomen van de aandoening.

HY staat voor HospitalitY: gastvrijheid. In de HY interventie wordt lotgenotencontact gecombineerd met het trainen van ADL en sociale vaardigheden ‘on the spot’. Het is een interventie die plaatsvindt in de eigen leefomgeving van de patiënt, daar waar de patient de vaardigheden nodig heeft. Hij of zij organiseert een etentje voor lotgenoten. De verpleegkundige begeleidt in de voorbereiding naar dit etentje de patiënt bij vaardigheden of taken die nodig zijn voor een geslaagd etentje. Denk hierbij aan huishouden, koken, etc. Het gezamenlijk eten biedt de mogelijkheid tot lotgenotencontact waarbij de rol van de verpleegkundige zo klein mogelijk is.

Achtergrond

Mensen met een psychotische kwetsbaarheid ervaren vaak ernstige psychische en sociale beperkingen als gevolg van de aandoening. Cognitieve beperkingen zoals vertraging van het denken, kunnen leiden tot het minder goed in staat zijn een gesprek te volgen. Ook kunnen positieve symptomen ervoor zorgen dat de persoon is afgeleid, bijvoorbeeld door het horen van stemmen. Daarnaast is het moeilijk om bijzondere ervaringen – zoals wanen en hallucinaties – te delen met anderen die dit niet hebben meegemaakt. Deze beperkingen hebben vaak een sociaal en emotioneel isolement tot gevolg. Meer dan de helft van de mensen met een psychotische stoornis ervaart eenzaamheid en heeft een klein sociaal netwerk.

 

Het Hospitality Project

Het HY Project is een eetclub voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid die thuis of in een woonvorm wonen. Om de twee weken gaan de deelnemers bij elkaar eten, één van hen verzorgt de maaltijd. Bij de voorbereiding van dit etentje krijgt de deelnemer thuis vaardigheidstraining van een verpleegkundige. De deelnemer stelt hierin zijn eigen doelen bijvoorbeeld op het gebied van koken of huishoudelijke taken. Het gezamenlijke eten biedt ruimte voor lotgenotencontact. Het uitwisselen van ervaringen is voor veel mensen een bron van herkenning, erkenning, steun en informatie. Een verpleegkundige begeleidt het eten en volgt hierin een specifieke methodiek die ontwikkeld is voor het begeleiden van lotgenotencontact. Het doel van het HY project is het bevorderen van sociaal contact en zelfredzaamheid.

Onderzoeken in het HY-Project

Binnen het HY-project lopen verschillende onderzoeken. Hier vindt u meer informatie over deze onderzoeken.