Film-HY project

Video eetclub

Het HospitalitY project is een eetclub voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid die thuis of in een woonvorm wonen. Om de twee weken gaan de deelnemers bij elkaar eten, één deelnemer neemt hierin de rol van gastheer/gastvrouw op zich. Bij de voorbereiding van dit etentje krijgt de deelnemer thuis vaardigheidstraining van een verpleegkundige. De deelnemer stelt hierin zijn eigen doelen, bijvoorbeeld op het gebied van koken of huishoudelijke taken. Het gezamenlijke eten biedt de ruimte voor lotgenotencontact. Het uitwisselen van ervaringen is voor veel mensen een bron van herkenning, erkenning, steun en informatie. Een verpleegkundige begeleidt het etentje en volgt hierin een specifieke methodiek die ontwikkelend is voor het begeleiden van lotgenotencontact. Het doel van het HY project is het bevorderen van sociaal contact en zelfredzaamheid.

In onderstaande video is te zien hoe drie deelnemers, uit de pilot studie, aan de slag zijn gegaan met het HY-project. Dit is gedaan onder begeleiding van een getrainde verpleegkundige.